O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1997 na pobudo Ide Srebotnik in nekaterih izobraževalcev odraslih na srednjih šolah, ki so zaradi neorganiziranosti in brezbrižnosti odgovornih vladnih institucij do izobraževanja odraslih, prevzeli na tak način pobudo v svoje roke.

Aktivnost Društva in število članov v zadnjih dveh letih narašča vzporedno z vedno novimi aktualnimi problemi in vprašanji in ko še vedno ni rešen status izobraževanja odraslih v srednjih šolah.

Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah je prostovoljna, samostojna, nepridobitna in strokovna organizacija, ki povezuje strokovne delavce, ki so zaposleni v enotah in drugih organiziranih oblikah za izobraževanje odraslih na srednjih šolah oziroma v šolskih centrih.

Društvo je bilo ustanovljeno za uresničevanje skupnih nalog pri razvoju izobraževanja odraslih na šolah, za medsebojno sodelovanje in usklajevanje in utrjevanje vloge izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Društvo spremlja izobraževanje odraslih na srednjih šolah in skrbi za njegovo profesionalizacijo. Prireja strokovna srečanja in predavanja o aktualnih problemih ter oblikuje in zastopa skupna stališča, predloge in mnenja o problematiki izobraževanja odraslih v formalnem izobraževanju na nacionalni ravni.

Po potrebi oblikuje delovne skupine za reševanje aktualnih problemov, skrbi za obveščanje in informiranje članov in strokovno izobraževanje.

Dostopnost